Samkørsel - Hvad skal der til?

Emma Liisberg, Signe Helledi Steensen & Lea Holstein Knudsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt handler om transport og transportvaner. Med udgangspunkt i de voksende trængselsproblemer på det danske vejnet undersøger projektet mulighederne for at etablere samkørsel som et attraktivt alternativ til transport i egen bil. Det ontologiske udgangspunkt tager afsæt i en samfundsforståelse, hvor mobilitet og automobilitet betragtes som en altomsluttende faktor, der er med til at strukturere samfundsmæssige forhold og individuel handlen. Omdrejningspunktet for vores opgave er de strukturer og de praksisser, der danner ramme om individers daglige transportvalg, og udgangspunktet er at forstå og forklare, hvordan individer navigerer i forhold til de gældende rationaler. Gennem et casestudie af en forsøgsordning med samkørsel på Aarhus Universitetshospital finder projektet frem til en række strukturelle og individuelle betingelser, der skal være til stede, hvis samkørsel skal lykkes, og en række initiativer, som med fordel kan inkorporeres i andre samkørselsordninger.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jan. 2013
VejlederePer Homann Jespersen

Emneord

  • Samkørsel
  • Mobility
  • Management
  • Trængsel