S18-NAB2-8-biogas: Det grønne guld

Thorkil Rosengaard Eisenhardt & Charlotte Maj Poulsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten søger igennem undersøger om hvor stor den potentielle udvinding af metan og plantenærringstoffer er fra KOD fra Hovedstads Regionen, at kunne sætte ord på værdien af KOD i sammenhæng med biogasanlæg. Undersøgelserne er foretaget ved målinger på pulp, og estimater fra andre rapporter for årlige produktioner.
Vi har undersøgt metan potentialet i KOD ved brug af forsøgsopstillingen AMPTS II. Plan-tenærringstof indholdet har vi fået målt hos OK Labs. Disse værdier har sammen med esti-mater for den årlige KOD produktion i regionen og estimater for tørstof indholdet i KOD brugt til at estimere den potentielle årlige udvinding af metan og plantenærringstoffer.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2018
Antal sider37

Emneord

  • Biogas
  • Metan
  • KOD