Rusland og Parisaftalen

Anna Sofie Gammelby Kristensen, Buster Anders Nordbjærg, Nadja Haslund Andersen, Maria Christiansen & Ditte Bay Vestergaard Christensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I lyset af verdens nuværende og fremtidige klimaproblemer tager projektet fat på, hvad der er vurderet som den mest omfattende klimaaftale på tværs af landegrænserne i forsøget på at afbøde udfordringer; Parisaftalen. Nu hvor USA, som en af verdens største CO2-udledende nationer, har trukket sig fra aftalen, er det særligt vigtigt, at Rusland lever op til de udformede mål, så fremtidige klimaproblemer kan afbødes. Derfor er det problematisk, at Rusland endnu ikke har ratificeret Parisaftalen og projektet spørger således: Hvorfor har Rusland endnu ikke ratificeret Parisaftalen?

Kritisk realisme udgør projektets videnskabsteoretiske forståelsesramme og der er således forsøgt at komme under overfladen og udpege de strukturer og mekanismer, der ligger til grund for, at Rusland endnu ikke har ratificeret aftalen. Projektet har derfor ikke til formål, at forudsige fremtidige begivenheder i henhold til hvorvidt det er realistisk at opnå tilstrækkelig tilslutning til Parisaftalen.

Der er benyttet to politologiske teorier om hhv. realisme og liberalisme, og en sociologisk globaliseringsteori af Roland Robertson i analysen og vha. et kvalitativt casestudie og dokumentanalyser inddrages empiri om; Ruslands interne forhold – økonomisk og kulturelt, Ruslands muligheder for grøn omstilling og deres relation til hhv. USA og Kina.  

Der konkluderes afslutningsvis i projektet, at den tøvende ratificering kan skyldes internationale relationer, særligt til deres handelspartnere, men også nationale interesser. Rusland skal til dels balancere den gensidige afhængighed mellem dem selv og Kina, dem selv og deres kernehandelsparntere samt dem selv og verden - men Rusland har ligeledes været nødsaget til at tage vare på landets egne interesser. Rusland er efter egen udtalelse afhængige af deres handelspartneres valg ifm. klimatiltag, da det kan skade landets økonomiske interesser pga. afhængigheden af eksportindtægterne. Rusland kan således tvinges til grøn omstilling, hvis resten af verden udvikler nye måder at udvinde energi, som overflødiggør Ruslands olie- og naturgasproduktion.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider70
VejledereNatalia Karina Lehrmann

Emneord

  • Rusland
  • Ratificering
  • Parisaftalen
  • MIljø
  • Klimaproblmer
  • International politik
  • Nationalisme
  • Globalisering
  • USA
  • Kina