RumOs - en undersøgelse af det urbanes muligheder

Sophie Amby, Alexander Brask, Amalie Westborg Schiøtz & Mie Dyreberg Haldrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Følgende projekt tager sit udgangspunkt i muligheden for midlertidig anvendelse af en brakzone i Københavns Kommune. Sideløbende med det skrevne projekt forsøger vi i praksis at etablere et arbejdsfællesskab; RumOs, i en midlertidig henlagt bygning i København, hvorfor et indblik i processen bag, vil blive opridset og danne empiri for vores senere udførte arbejde og konklusion. Gennem projektet henter vi inspiration fra andre midlertidige anvendelser af brakzoner for at nå en forståelse for, hvilke udfordringer og barrierer der måtte forekomme i en sådan proces. Ydermere vil eksemplerne agere inspiration til at forstå, hvilke aspekter der skal tages forbehold for i en etablering, samt organisering, af et fremtidigt arbejdsfællesskab. I arbejdet med udnyttelsen af en brakzone, i denne sammenhæng til fordel for en midlertidig anvendelse, skabes der gennem projektet et indblik i Københavns bureaukrati, og de forhold, der gør sig gældende når man forsøger at etablere et arbejdsfællesskab i et midlertidigt henlagt byggeri.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jan. 2014
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • retten til byen
  • Midlertidig anvendelse
  • den rumlige triade
  • forvaltningspraksis
  • flydende planlægning