Rumlige Kampe i Blåkildegård: -et projekt om konflikter mellem unge og voksne i forhold til brugen af rum i et alment boligområde

Bjarke Skjødt, Ida Louise Anderson, Christian Garde & Saba Kiros Kiflegiorgios

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i det almene boligområde Blåkildegård, beliggende i Taastrup ca. 20 km udenfor København. I vores undersøgelse beskriver vi hvordan de forskellige beboergrupper har hver deres forestilling om hvordan deres boligområde skal se ud og, ikke mindst, benyttes til daglig. Dette bliver belyst i forbindelse med en igangværende fysisk renovering i området. Vi tager emner op som brug af rummene og inddrager i den forbindelse Lefebvres triade om produktion af rum, ideen om community – altså fællesskabstanken og empowerment i planlægningsprocessen. Til sidst diskuterer vi hvorvidt det gennem planlægning og hensigtsmæssig placering af aktivitetsmuligheder er muligt at afhjælpe konflikterne mellem de voksne og de unge i bebyggelsen, samt hvilke konsekvenser en sådan løsning kan have.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2010

Emneord

  • Blåkildegård
  • Byplanlægning
  • Lefebvre
  • Alment boligområde
  • Rum
  • Unge