RtoP i Libyen

Nana Andersen, Sarah Risbjerg Nørgaard & Sakina Noman Sarjan

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Formålet med denne problemorienterde projektrapport er at belyse problematikke omkring FN’s intervention i Libyen med specielt fokus på princippet “Responsibility to Protect” (RtoP). I forlængelse af dette, tager vi en eksempel case om brugen af RtoP i Libyen. Casen bruges til at bygge bro mellem teorier og det praktiske. Vi har i den forbindelse undersøgt det historiske virke bag princippet RtoP ved hjælp af kvalitative metoder, hvor vi har udvalgt de vigtigste og mest relevante begivenheder og rapporter til at finde bevægelsesgrunde til at belyse RtoP’s virke i praksis. Den primære teoretiske basis for vores projekt er IP-teorierne Liberalisme og Realisme og i den forlængelse brugen Roland Robertsons globaliseringsteori som sekundær teori. Formålet med denne rapport er at belyse, hvorvidt interventionen i Libyen var en succes eller ej, og om hvorvidt det internationale samfund overtrådte suverænitetsprincippet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider60
VejledereJanus Mortensen

Emneord

  • RtoP
  • R2P
  • Libyen
  • Libya