Roskilde, en demensvenlig kommune?

Tanja Krcobic, Pi Levin & Amalie Aniol Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet “Roskilde, en demensvenlig kommune?” afdækker hvorfor, det er blevet nødvendigt med udviklingen af en demensvenlig kommune i Roskilde, og hvilken betydning dette har for demensramte og pårørende i kommunen.
Dette undersøges gennem et feltstudie af Roskilde Kommune og et casestudie af kommunens konkrete tiltag mod at blive demensvenlig. Problemformuleringen er besvaret gennem et kvalitativt design, opbygget af et ekspertinterview med en demensfaglig udviklingskonsulent, et livsverdensinterview med en pårørende og en observation på et omsorgscenter. Den analytiske tilgang er sammensat gennem teorier fra sociologi og planlægning, rum og ressourcer, og de anvendte teorier er; (1) Anthony Giddens teori om tillid og ekspertsystemer, (2) Tom Kitwoods teori om ondartet socialpsykologi, (3) Erving Goffmans teori om stigmatisering og (4) kommunikativ planlægning.
Det konkluderes ud fra analysen, at nødvendigheden til at skabe en demensvenlig kommune stammer fra et nationalt ønske om at skabe bedre rammer for demensramte borgere. Ligeledes ønskes der med begrebet “demensvenlighed” at bryde med samfundets stigmatisering og ondartede socialpsykologi mod borgere med demenssygdomme. Det konkluderes ligeledes, at der på trods af nogle fejlslagne implementeringer af tiltag er en overvejende positiv udvikling i rammerne for demensramte og pårørende i Roskilde Kommune. Kommunen bør dog blive mere umage ift. implementeringen af visse tiltag og have større fokus på at tilpasse sig målgruppen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2017
VejlederePernille Faxe