Rollen som forandringsleder - Vejen til succesfuld forandring

Bente Colding-Jørgensen, Carina Brinch & Jon Gudmann Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvordan en forandringsleder har mulighed for at indtage forskellige roller/typer af adfærd, for at gennemføre forandringer succesfuldt. Projektet tager udgangspunkt i en bredere organisationsteoretisk forståelse, og udvikler en rationel implementeringstilgang, en procesbaseret læringstilgang, samt en fortolkningsbaseret oversættelsestilgang. Projektet konkluderer hvordan forandringslederens handlerum er en væsentlig faktor for succes, for forandringsprojekter hvis indhold ikke kræver double loop læring, samt hvordan faktorer som organisationens opbygning, kommunikation og motivation stiller forskellige krav til den rolle forandringslederen indtager.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2008
VejledereHans Beck Thomsen

Emneord

  • Emergens
  • Organisationstyper
  • Innovation
  • Situationsbestemt ledelse
  • Den lærende organisation
  • Succesfuld forandring
  • Organisationsteori
  • W. Richard Scott
  • Forandringsledelse