Robusthed - set i sammenhæng med identitet og stress

Charlotte Adisa & Sara Alexie Noomi Nederskov

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport undersøger begrebet robusthed, og hvad den øgede efterspørgsel af robuste medarbejdere betyder for subjektet i arbejdslivet. Dette bliver primært undersøgt på teoretisk vis ud fra en kritisk teoretisk ramme. Som følge deraf benytter projektet Axel Honneths begreber anerkendelse og krænkelse, Henrik Kaare Nielsens subjektforståelse, Carsten René Jørgensens identitetsbegreb og Hartmut Rosas fremmedgørelsesbegreb.
Ud fra disse teoretiske perspektiver vil det undersøges, hvilken forestilling, der findes omkring den robuste medarbejder på arbejdsmarkedet fra arbejdsgivers perspektiv, og hvad arbejdsmarkedets efterspørgsel af robuste medarbejdere betyder for subjektets identitet. Dette vil belyses i forbindelse med øget langvarig stress på arbejdsmarkedet.
Det konkluderes i projektrapporten at arbejdspladser og -givere har en unuanceret forståelse af, hvad et robusthed er. Fænomenet robusthed kan også siges at skabe identitetskonflikter i subjektet, når det oplever, at det ikke kan leve op til kravet om robusthed. Derudover kan der ske en forvrængning af relationen mellem subjektet og samfundet i forbindelse med efterspørgslen af robuste medarbejdere.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 maj 2017
Antal sider38
VejledereKirsten Grønbæk Hansen

Emneord

  • Robusthed
  • Identitet
  • Stress