Ringsted - et casestudium om nærdemokrati: Ringsted - a Case Study about Local Democracy

Ea With Nedergaard, Heidi Bjerg Gregersen, Tanya Løvgreen & Thomas Kilde Krath

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Ved hjælp af kvalitative interviews er det blevet undersøgt, hvordan den organisatoriske strukturelle ændring i Ringsted Kommune, som er karakteriseret som et styringsnetværk, har haft indflydelse på nærdemokratiet. Til at afklare dette er benyttet teorier om styringsnetværk, integrative og aggregative vinkler set ud fra en liberal demokratiforståelse og fire normative demokratiopfattelser: Aktionær-, bruger-, lokalsamfunds- og medborgerskabsdemokrati. Det konkluderes, at der med ændringen i den organisatoriske struktur er tale om et styringsnetværk, som er opstået på baggrund af et ønske om at gøre det mest passende frem for rationelt afvejede, foruddefinerede interesser. Ændringen har dog medført, at der er åbnet yderligere op for at borgerne kan deltage, hvilket peger i retning af et medborgerskabsdemokrati.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • demokrati
  • kommuner
  • styringsnetværk
  • Ringsted
  • politologi
  • nærdemokrati
  • lokalråd
  • governance