Rhodomonas salinas & Acartia tonsas trivsel i kunstigt saltvand.

Mikkel Sakse Bennetsen, Ida Kyhnauv, Malte Jarlgaard Hansen, Amanda Hansen, Jens-Peter Paulsen, Casper Dannebrog Læssøe & Jeanne Frost

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler hvorvidt vandloppen Acartia tonsa, kan opdrættes i den samme kunstige saltvandsblanding som algen Rhodomonas salina. Problemstillingen er blevet besvaret ved hjælp af et forsøg. Forsøget og projektet har omhandlet 3 forskellige slags saltvandsblandinger, hhv. Coral Pro, Red Sea og Blue Treasure. Der er også blevet undersøgt om saltindholdet henholdsvis 20 og 30 promille, har betydning for algernes vækst. For at få en bedre forståelse for problemet i problemformuleringen, og for bedre at kunne besvare denne, er der blevet skrevet et teoriafsnit omkring overfiskeri, alger og vandloppers marine kredsløb, de kunstige salte, algen og vandloppen. Alt dette er gjort ved hjælp af kildeindsamling, hvor kildernes brugsværdi er blevet undersøgt inden videre brug. Efter både forsøg og indsamling af teori, er det blevet konkluderet at algen ingen problemer har med at blive opdrættet i kunstigt saltvand, og potentialet for opdræt af vandlopper heri, også er anstændig. Dog er der forskel på hvilket salt der fungere bedst ved de forskellige promiller og medier. Efter forsøgene er lavet færdig, kan der konkluderes at saltet Blue Treasure ved 30 promille i postevand, var bedst til at opdrætte algen. Ved forsøget med vandloppen blev der dog gået videre med saltet Red Sea, og en kontrolgruppe med havvand. Her kunne der konkluderes at begge medier er meget sammenlignelige, og at vandloppen godt kan leve i Red Sea saltvand.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2015
VejlederePer Meyer Jepsen

Emneord

  • Acartia tonsa
  • vækst
  • kunstigt saltvand
  • Rhodomonas salina