Revurdering af Risici ved Proms Kemiske Fabrik

Mass Holmegård Mortensen & Anna Jørholt

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt ønsker at undersøge både grundvand og forurenings rejse, gennem forskellige typer af jordlag, indtil at det havner i grundvandet. Til det formål har vi valgt at bruge en case i form af Prom-sagen, som er en af Danmarks største forureningssager. Proms Kemiske Fabrik flyttede til Viemose omkring 1960 og i perioden, indtil 1997 hvor den blev tvangslukket af skifteretten i Vordingborg, var der adskillige miljø påbud. Virksomheden solgte halvfabrikata til medicinindustrien, og det skabte en masse affald, som blandt andet var med til, at spilde klorerede opløsningsmidler og forskellige andre farlige stoffer ud i jorden, som er der til den dag i dag. Oprydningen har kostet millioner, og det har været interessant at se, hvordan man har håndteret forureningen igennem tiden, da dette i høj grad har at gøre med, hvilke typer forurening man har haft opdaget og hvornår, og her bliver grundvandets rejse gennem områdets geologi sagens centrale omdrejningspunkt. Nogle steder står forureningen næsten stille på grund af svært gennemtrængeligt moræneler, og andre steder udvaskes det til lokalområdet på grund af, at sandlag giver svagheder i moræneleret. Men hvad er hastigheden, hvilken fare er der for grundvand og mennesker i dag? Det er det som projektet ønsker at give et klart svar på.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2018
Antal sider61
VejlederePaul Thorn

Emneord

  • Prom
  • forurening
  • klorerede opløsningsmidler