Retten til byen: De stigende boligpriser på Vesterbro

Caroline Bak Nygaard, Thea Guldager Olesen & Freja Fobian Oggesen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette er et tværfagligt projekt, hvor vi undersøger og analyserer udviklingen på Vesterbro både socialt og kulturelt, for at be- eller afkræfte en tese om, at der er en sammenhæng mellem boligprisernes stigning, den sociale sammensætning og den kulturelle udvikling. Dette har vi gjort ved at benytte os af den kvalitative metode i form af tre interviews med henholdsvis en erhvervsdrivende og to beboere. Formålet med at lave semistruktureret interviews var at give vores interviewpersoner mulighed for at vælge emnerne og fortælle os hvad de synes var vigtigt inden for vores valgte emne. Vi har desuden inddraget sekundær empiri i form af tidligere forskning af fænomenet for at forklare hvilken udvikling, der har været på Vesterbro.
Vi har efterfølgende analyseret disse interviews og belyst dem med tre følgende teorier: Bourdieus tre kapitalformer, Cresswell om sted, lokation og steds betydning og Goffman om stigmatisering og marginalisering. Vi har i slutningen af vores analysen sammenlignet de tre analyser med hinanden, for at få et overblik over om vores interviewpersoner er enige eller uenige.
Til sidst i dette projekt, har vi diskuteret hvorvidt udviklingen på Vesterbro kan skyldes andet en de stigende boligpriser.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider43
VejledereHanne Themsen