Retstraditioners moralske udvikling

Mette Specht Andersen & Mathilde Rozenkrantz Holm Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt: Projektet er skrevet med henblik på at give en analyse af vestens to store retstraditioners moralske udvikling. Ved at anlægge Jürgen Habermas’ stadiemodel over moralens udvikling fra værket Moral Consciousness and Communicative Action fremgår det ved hvilket moralsk stadie de befinder sig. Med common laws kasuistiske ret og civil laws almengyldige principper, vil vi også se på hvordan de forholder sig til spændingen mellem fakticitet og legitimitet samt retfærdighedsbegrebet. Vi anlægger desuden en diskussion over amerikansk ret med udgangspunkt i Barack Obamas sundhedsreform. Her vil den amerikanske forfatningens betydning i forhold til common law blive belyst, samt diskuteret hvad et eventuelt ja eller nej fra højesteret betyder for USA’s fremtid som en demokratisk retsstat. Værket vil desuden blive sat i en videnskabsteoretisk samt filosofihistorisk kontekst. Abstract This project aims to give an analysis of moral development of the two great Western judicial traditions. By applying Jürgen Habermas’ 6 moral stage developments from his work Moral Consciousness and Communicative Action it will be evident on which of the moral stages that they place themselves. From common law, characterized by a casuistic rule, and civil law, characterized by principled rule, we will look at the relation of facts and legitimacy as well as their concept of justice. Moreover, we put forward a discussion of American rule with point of departure in Barack Obama’s Healthcare program. The relationship between common law and the American Constitution will be eluded, as will we discuss what the meaning of a potential yes or no from U.S. Supreme Court will mean for the United States future as a democratic state. Jürgen Habermas’ work will also be put into a historical-philosophical context.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012

Emneord

  • civil law
  • Habermas
  • tradition
  • philosophy
  • common law