Retributivisme? - En undersøgelse af neurovidenskabens implikationer for retssystemet.

Mads Ekdahl, Mie Scott Georgsen & Jesper Pøhler

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet tager udgangspunkt i de udfordringer, som neurovidenskaben præsenterer for retributivismen. Retssystemet udgøres i dag af både retributivistiske og konsekventialistiske straffeetiske principper. Men retributivismen kræver tilstedeværelsen af en fri vilje, som længe har været under pres. Derfor undersøger projektet de traditionelle syn på den fri vilje – libertarianisme, kompatibilisme og determinisme – og hvordan de henholdsvis bliver udfordret og underbygget af neurovidenskaben. Men selvom den fri vilje er under pres, er retributivismen central for vores retssystem og afspejler en mere generel intuitiv moral i samfundet (commonsense). Joshua D. Greene og Jonathan D. Cohen præsenterer i en artikel fra 2004 endnu en udfordring for retributivismen. Neurovidenskaben vil, ifølge dem, ændre den libertarianistiske intuitive moral og derigennem ændre retssystemet. Vi konkluderer i projektet, at neurovidenskaben er en reel trussel, men at den endnu ikke kan gendrive retributivismen.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jun. 2013
VejledereJesper Ryberg

Emneord

  • neurovidenskab
  • retributivisme