Retfærdiggørelse og kritik i debatten om klimaafgift på oksekød

Emma Minna Gullaksen, Frida Malin Mundbjerg, Ida Fink Speiermann & Freja Fogh Heidemann

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I 2016 publicerede Etisk Råd en rapport om etisk forbrug af klimabelastende fødevarer, som en reaktion på den globale temperaturstigning. I rapporten anbefalede rådet en afgift på oksekød, der havde til formål at mindske kødforbruget, som udgør den største klimabelastning sammenlignet med andre fødevarer. Denne anbefaling skyldtes deres vurdering af, at det ikke ville være effektivt nok for klimaet, hvis man overlod ansvaret hos forbrugeren, men at det i stedet bør være op til staten at regulere kødforbruget. På trods af dette aspekt er der endnu ikke indført en afgift. Dette har ledt os til en undren om, hvordan politikerne retfærdiggør indførelsen eller afvisningen af en afgift på oksekød, og om partiernes ideologiske udgangspunkt og vælgernes socioøkonomiske baggrunde tilbyder perspektiver til forståelsen af argumentationen omkring afgiften.
Vi har ved en kvalitativ metode fundet svar på dette spørgsmål ved at indsamle empiri om politikernes holdning til kødafgiften og analysere deres udtalelser ved brug af pragmatisk sociologi herunder modellen over retfærdiggørelsesregimer. Her fandt vi frem til at Socialdemokratiet argumenterer ud fra det borgerlige- og det domestiske regime, at Liberal Alliance og Venstre begge argumenterer ud fra det industrielle- og markedsregimet, mens Alternativet bruger argumenter fra det grønne- og industrielle regime. Vi forsøgte herefter at finde frem til, om der var sammenhæng mellem partiernes argumentation og deres ideologiske udgangspunkt og socioøkonomiske baggrund. Vi argumenterer i projektet for, at partiets ideologiske udgangspunkt og vælgernes socioøkonomiske baggrunde i nogle tilfælde kan bidrage med nye perspektiver i deres argumenter for og imod kødafgiften, men at man ikke med sikkerhed kan vide, om der er en sammenhæng. Derfor konkluderer vi, at den pragmatisk sociologiske tilgang er mest brugbar i forhold til, at øge forståelsen for politikernes argumentation. Denne tilgang betyder, at mennesket ikke anses som fastlåst af én ideologi og af sin socioøkonomiske baggrund, men istedet er flydende mellem forskellige storhedsopfattelser, hvilket muliggør kompromisser.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider63
VejledereBenjamin Schwarz

Emneord

  • Kødafgift
  • Pragmatisk sociologi
  • Retfærdiggørelsesregimer