Ret til liv?

Elizabeth Löwe Hunter, Leneisja Jungsberg, Marie Winther, Monika Kramer, Mette Schjerbech Wallach, Lars Amtoft Bertelsen & Rólant Waag Dam

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract I opgaven beskriver vi, hvordan abort blev indført i Danmark og hvilke muligheder denne lov giver. Vi forklarer forskellen mellem aktiv og passiv dødshjælp, beskriver den hollandske lovgivning om aktiv dødshjælp og den danske lovgivning om passiv dødshjælp. Vi sammenligner mulighederne for aktiv dødshjælp i Holland med mulighederne for palliativ behandling i Danmark. Vi analyserer tre artikler for og imod aktiv dødshjælp og sammenligner de fundne argumenter med argumenter fra abortdebatten for at finde ligheder i de respektive menneskesyn. Ud fra to filosofiske retninger – utilitarisme og deontologi – der står i kontrast til hinanden, diskuterer vi de etiske synspunkter på aktiv dødshjælp. Vi konkluderer, at det er menneskesynet og værdiforholdet, ikke den etiske indgangsvinkel, der har størst indflydelse på vores holdning til aktiv dødshjælp.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2007

Emneord

  • etik
  • aktiv dødshjælp