Resultatlønsordninger hos folkeskolelærere

Philip Ramgil Hadberg, Jeppe Kramer Jørgensen, Rune Askgaard & Jonatan Ingemann Mollerup

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Projektet har til formål at undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger der er for brug af resultatlønsordninger hos folkeskolelærere. Resultatløn er i Danmark et lønelement i det offentlige lønsystem med formålet om at tilskynde en bestemt adfærd ved et økonomisk incitament. For at undersøge det er der taget udgangspunkt i forskning om resultatlønsordninger i den offentlige sektor og specifikt for lærere i grundskoler sammen med viden om det danske skole- og lønsystem. Vi arbejder ud fra en kritisk realistisk videnskabstradition. Vi sætter fokus på muligheder og begrænsninger ved at opstille resultatlønsordninger og tilhørende målindikatorer i forhold til medarbejderens adfærd og motivation. Det empiriske grundlag baseres på dokumentanalyse af artikler fra fagforeningsbladet Folkeskolen, videnskabelige forskningsartikler og derigennem sekundær empiri og organisatoriske publikationer. Herudover er der brugt kommunal lønstatistik og interview af to aktører, som arbejder med lønforhandlinger. Projektet har derfor en mixed-methods tilgang, hvor det er søgt at skabe bredere viden om genstanden gennem de komplementære elementer metoderne imellem. Projektet er kommet til følgende konklusioner; Lærernes komplekse arbejdsopgaver gør det svært at måle objektivt, hvorfor det er svært at designe en resultatlønsordning, der udelukker muligheden for at skævvride arbejdsindsatsen. Ydermere kan resultatindikatorer modarbejde lærernes professionelle normer og intrinsiske motivation, som kan resultere i nedsat effektivitet og motivation. Afsluttende er grunden til resultatløns begrænsede udbredelse i folkeskolen diskuteret, og et endeligt bud på en mulig ordning for indførsel af en resultatlønsordning er givet.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
VejledereKirsten Bregn

Emneord

  • performance-related pay
  • resultatløn
  • folkeskolen
  • skolelærere
  • motivation
  • principal-agent
  • crowding