Ressourcens Bevisthed: The Conscious Resource

Sebastian Brerup, Ronni Freilif Nordstrøm, Maja Holm Andreasen, Pernille Møller Ljungdahl, Jeppe Madsen & Khalid Al-Gharawi

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt arbejder vi diskursteorietisk med det formål, at undersøge hvordan unge HF-studerende påvirkes af nutidens fordring om selvrealisering. Til at belyse emnet, benytter vi teoretikerne Axel Honneth, Ramus Willig og Norman Fairclough. Vi tester Willigs samtidsdiagnose, som går ud på, at samfundet i dag er patologisk i den forstand, at der er sket en stigning i angst, depression, stress, kronisk dårlig samvittighed og andre psykosociale lidelser. Han mener, at disse patologier er en følge af neo-liberale fordringer om selvrealisering. Problemet bliver hovedsageligt undersøgt kvalitativt gennem et fokusgruppeinterview med fire HF-studerende.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • Neo-liberalisme
  • Selvrealisering
  • diskursanalyse
  • Fairclough