Respirationsmåling på tungmetalkontamineret jord tilsat EDTA, samt på ukontamineret jord tilsat tungmetaller - Har udbringning af slam på danske marker betydning for den mikrobielle respiration i jorden?

Benjamin Nauta Ibsen, Yvonne Herguth, Jeppe Kirchhoff & Rune Klitgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten omhandler de danske jordkvalitetskriteriers tungmetalkoncentrationers effekter på mikrobiel respiration i jord. To eksperimenter blev udført for at bestemme ovenstående. I eksperiment 1 blev der tilført overskud af EDTA til en tungmetalkontamineret jord, og respirationen blev sammenlignet med samme jord tilsat demineraliseret vand. I eksperiment 2 blev der tilsat Cd, Cr, Pb, Hg, Cu, Ni og Zn i koncentrationerne 59%, 118%, 177%, 295% og 413% af jordkvalitetskriterierne til en ukontamineret jord. Eksperiment 1 viste en stigning på 112% i respirationen, på jorden tilsat EDTA sammenlignet med kontrol-jorden. Eksperiment 2 viste et respirationsfald på 50% ved cirka 210% tilsætning af tungmetaller. Det konkluderedes at tungmetalkoncentrationer på niveau med jord-kvalitetskriterierne, har en kraftig indflydelse på mikrobiel respiration.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2002

Emneord

  • tungmetaller
  • Slam
  • landbrug
  • jordkvalitetskriterier
  • mikrobiel respiration
  • EDTA