Resocialisering i Horserød

Jeppe Norrmann, Martin Philip Michaelsen, Sarah Krogh Thomsen, Steffie Hede Jørgensen & Alexander Heldbo Kühl

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract The project aims to investigate whether Horserød State Prison serves as a social rehabilitative institution for inmates, and whether Kriminalforsorgens’ vision of a balance between the soft and hard is executed. We therefore wish to explore the opportunities and obstacles that may exist before the inmates' process of social rehabilitation can succeed at Horserød. Through the use of relevant theory and empirical data, an analysis of those mechanisms that may affect the social rehabilitation, will be provided. It is evident that the understanding of the social rehabilitation process is acquired by means of interviews with inmates in Horserød and representatives from Kriminalforsorgen, therefore an interpretation of these interviews is an important part of our project. Finally, there will be conducted a conclusion and a perspective analysis, that will cover all main areas of the project. Projekttitel Formålet med projektet er at undersøge, om Horserød Statsfængsel fungerer som en resocialiserende institution for de indsatte, og om Kriminalforsorgens vision om at balancere mellem det bløde og det hårde bliver udført. Vi ønsker derfor at undersøge, hvilke muligheder og blokader der kan være for at de indsattes resocialiseringsproces kan lykkes på Horserød. Der vil gennem relevant teori og empiriindsamling forekomme en analyse af disse mekanismer, som kan påvirke resocialisering. Der kan redegøres for, at indsigten i resocialiseringsprocessen opstår ved interviews med indsatte på Horserød samt repræsentanter fra Kriminalforsorgen, derfor er en tolkning af disse interviews en central byggesten i projektrapporten. Afslutningsvis vil der være en konklusion, samt en perspektivering, der kommer rundt om problemstillingen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejledereNanna Kamp Frellsen

Emneord

  • Kriminalforsorgen
  • Resocialisering
  • Horserød
  • Recidiv
  • Fængsel
  • Straf