Reservedelsbørn

Diana Worm Jensen, Simone Maria Louise Andreasen & Camilla Toftlev

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Præimplantations genetisk diagnostik (PGD) blev i 2004 gjort lovlig i Danmark på baggrund af ”Patrick sagen”, der på daværende tidspunkt prægede medierne. Patricks familie stod frem i medierne da deres søn led af en livstruende blodsygdom, der kun kunne behandles ved hjælp af PGD. PGD har efterfølgende med en speciel tilhørende koblingsanalyse gjort det muligt, at skabe ”reservedelsbørn” med samme vævstype som en syg søster eller bror. Der kan derefter ved hjælp af en blodtransfusion transplanteres stamceller fra ”reservedelsbarnets” navlestreng til den syge søster eller bror. Blackfan-Diamond anæmi (DBA) er en sjælden sygdom der skyldes nedsat produktion af rødeblodceller, og kan ved hjælp af PGD kureres ved en stamcelle transplantation fra en donor med samme vævstype. DBA er autosomal dominant nedarvet, hvilket medfører at den altid vil optræde igennem generationerne, hvis kombinationer af forældrenes kromosomer indeholder muterede gener. DBA kan i andre tilfælde opstå ved en mutation i en af de ni ribosomale gener, hvilket påvirker dannelsen af de ribosomale proteiner. Hvorvidt det er etisk acceptabelt, at frasortere embryoner med muterede gener og i den forbindelse skabe ”reservedele” til sit syge barn med DBA, kan ikke endelig konkluderes grundet de forskellige etiske synspunkter ved PGD processen. Udfra det absolutte-og gradualistiske syn er PGD metoden etiske ukorrekt at anvende, da embryonet har en moralsk status, samt værdighed i de tidlige embryonale stadier. Stamcelleforskerne har derimod en anden opfattelse af hvornår den moralske status og værdighed indtræffer, da de mener at embryonet i de tidlige stadier ikke er levedygtigt. Da etik kun kan diskuteres på baggrund af forskellige etiske synsvinkler, kan problemstillingen hvorvidt ”reservedelsbarnet” er skabt som mål eller middel i fastlægges. Der kan derimod opstilles argumenter for om ”reservedelsbørn” kun bliver skabt med den primære hensigt at kunne kurere en søster eller bror med DBA. Hvis ”reservedelsbarnet” kun skabes som et middel, ses det som en krænkelse af menneskets værdighed, men så længe forældrene har til intention at elske deres barn, er middel eller mål problematikken en fortænkt problemstilling.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2014
VejledereAnnemette Palmquvist

Emneord

  • Reservedelsbørn
  • DBA
  • PGD