Representing the good life: repræsentationer af "virkeligheden"

Anja Balslev Jensen, Cecillie Fabritius Andersen, Lærke Dyre, Malene Foss Svalling, Nanna Møller Højland, Pernille Hall Schou & Sofie Birkum Petersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet er dokumentarfilmen, ”The Good Life” (2010), blevet analyseret i henhold til dramaturgi, fortælletekniske virkemidler og afsenderintention. Det er blevet undersøgt, hvordan filmen indskriver sig i genren dokumentarisme ud fra Bill Nichols‟ Modes of Representation og disses teknikker. Analysen er blevet perspektiveret til dokumentarfilmen, ”Grey Gardens” (1975), der er en inspirationskilde til The Good Life. Det er ydermere undersøgt, hvorledes formidlingen i filmen kan sættes i relation til dokumentarfilmteori, og herunder hvordan Nichols‟ tilgange kan genkendes og forstås i en moderne kontekst, som The Good Life befinder sig i. Det er blevet legalt at blande genrene indenfor fiktion og fakta, for hvilke de fortællermæssige grænser er blevet udviskede. I The Good Life bliver Nichols‟ modes of representation overlappende og kombineret, og en genrehybrid opstår, hvor dokumentarfilmens stilistiske udtryk bygger på emotionel autencitet fremfor faktuel autencitet.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2011

Emneord

 • Fiktion
 • Bill Nichols
 • Interview
 • casestudie
 • Fakta
 • filmanalyse
 • Grey Gardens
 • Autencitet
 • Neoformalisme
 • Ulla Ryum
 • Dokumentarfilm
 • The Good Life
 • Socialkonstruktivisme
 • Fænomenologi