Representation of Women in American Media

Christine Bonde, Emma Daae Balleby, Mette Bom Jensen, Anja Falkner Matthiassen & Arusa Ahmed

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Nærværende projekt undersøger hændelsen, der fandt sted mellem Gigi Hadid og Vitalii Sediuk d. 22. september 2016. Måden hvorpå sensationsbladene rapporterede omkring hændelsen, hvor Vitalii Sediuk løfter Gigi Hadid uden hendes samtykke, portrætterede hende som aggressiv, mens han, derimod, blev portrætteret som en spøgefugl. Nærværende projekt stiller spørgsmålstegn ved mediedækningen af denne hændelse, og om ligeledes om den stemmer overens med det, der sker. Ved undersøgelse af diskurserne, blev det tydeligt, at der bliver gjort brug af kønsstereotyper i retfærdiggørelsen af Vitalii Sediuks handlinger, hvorimod Gigi Hadids handlinger bliver kritiseret. Ernesto Laclau og Chantal Mouffe anvendes til at analysere nodalpunkter og de ækvivalenskæder, der omkranser disse i vores empiriske materiale. Stuart Hall anvendes til at forstå repræsentationsteori, og Rosalind Gill og Michael Kimmel til at forstå kønsteori. Ud fra dette bliver det muligt at drage paralleller mellem de valgte artikler, deres tilhørende overskrifter og nutidens medierepræsentation. Ydermere konkluderes det i dette projekt, at mediediskurser er med til at reproducere stereotype forventninger til køn, hvilket også kan ses som et mere generelt samfundsproblem, hvori mandlig dominans er den generelle, naturliggjorte diskurs. Det kan antages at denne diskurs medfører, at vold og voldtægter mod kvinder, bliver anset som mindre seriøse og problematiske end statistikkerne giver udtryk for.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider72
VejledereZoran Lee Pecic

Emneord

 • Social Media
 • Discourse analysis
 • Chains of Equivalence
 • Nodal points
 • Violence
 • Masculinity
 • Femininity
 • Tabliods
 • Gigi Hadid
 • Vitalii Sediuk
 • Pranks
 • Michael Kimmel
 • Rosalind Gill
 • Stuart Hall
 • Laclau & Mouffe
 • Media Representation
 • Gender Theory