Repræsentation af "den anden" i humanitær kommunikation

Rikke Berg Christensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Resumé:
I Projektet undersøges repræsentationen af aktører fra det globale syd i humanitær kommunikation, og hvilke konsekvenser repræsentationen kan have. Projektet tager udgangspunkt i en case. Casen er Danmarks Indsamlings video Børn uden hjem1.
Til at analysere casen anvendes Theo Van Leeuwens metode til kritisk diskursanalyse. Ligeledes anvendes der også elementer fra Kress og Van Leeuwens.
Resultaterne fra diskursanalysen diskuteres i forhold til Stuart Halls repræsentations begreb og sættes op mod Nandita Dogras post-koloniale linse, samt hendes begreber om samhørighed og forskellighed. Børn uden hjem videoen diskuteres ligeledes i forhold til Lillie Chouliarakis teori om Post-humanistiske appeller samt hendes og Martins Scott udlægning af forskellige appel genre inden for humanitær kommunikation.
Det konkluderes at videoen har både svagheder og fordele. Den formår at fremme samhørighed og ligeværdighed men også at reproducere forskellighed og ulige magtforhold mellem vesten og det globale syd. Videoen kan ses som et forsøg på at undgå de typiske faldgruber i humanitær kommunikation, hvilket også lykkes i dele af videoen.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2018
Antal sider39
VejledereNorbert Wildermuth

Emneord

  • Kritisk Diskursanalyse
  • Repræsentation
  • Humanitær kommunikation
  • Danmarks Indsamling
  • Appelgenre