Repræsentation

Joe Maurice Gottenborg Berge, Anne Katrine Lundsfryd Heide-Jørgensen & Andreas Hagdorn Krogh

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet beskæftiger sig med, hvordan repræsentation som fænomen kan begrebsliggøres, teoretiseres og forstås som dialektisk proces mellem individ og omgivelser. Med inspiration fra Kathy Charmaz’ konstruktivistiske grounded theory udvikles begreber gennem tolkning af interviews med fire interviewpersoner, der alle har mere end ét nationalt tilhørsforhold. Begreberne kobles til en samlet teori om repræsentationen, der netop omhandler den proces, der finder sted, når individet konfronteres med omgivelsernes opfattelse af individet som repræsentant for såvel konkrete som forestillede fællesskaber, hvilket under bestemte omstændigheder fører til en ændring af de aktualiserende repræsentationsfaktorer (såsom ’beklædning’ og ’sprog’). Projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt er den filosofiske hermeneutik, som den er udviklet og beskrevet af Hans-Georg Gadamer. The project concerns how representation as phenomena can be conceptualized, theorized, and understood as a dialectical process between the individual and its surroundings. With inspiration from Kathy Charmaz’ constructivist grounded theory, concepts are developed through interpretation of interviews with four individuals, who all have more than one national affiliation. The concepts are linked together into a theory of representation, concerning the process taking place when the individual is confronted with its representation as it is conceived by the surroundings, which under certain circumstances will lead to a change of the triggering ‘factors of representation’ (such as ‘clothing’ or ‘language’). The scientific theoretical base of the project is the philosophical hermeneutics as developed and described by Hans-Georg Gadamer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereLene Wervick Nissen

Emneord

  • Kathy Charmaz
  • Filosofisk Hermeneutik
  • Grounded theory
  • Repræsentation
  • Den dialektiske repræsentationscirkel
  • Hans-George Gadamer