Rema 1000's påvirkning af forbrugeren

Ninette Marquar Bøttcher, Ida Marie Larsen, Cille Malene Sørensen & Cecilie Rimmer Vernegreen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I projektet “Rema 1000’s påvirkning af forbrugeren” arbejdes med, at besvare problemformuleringen: Hvilke udfordringer og problematikker er der i ændring af forbrugervaner ift. madspild mht. forbrugeren og Rema 1000’s kampagne? Hvorvidt er Rema 1000’s kampagne “Meget Mindre Madspild” med til at overkomme disse udfordringer og ændre den måde vi forbruger på?
Dette gøres ved hjælp af fire arbejdsspørgsmål, der fokuserer på forbrugervaner og implementering af nye tiltag om madspild. For at besvare arbejdsspørgsmålene, anvendes teorier af Baumans og Giddens. Ydermere anvendes begreberne socio-tekniske systemer og interpellation. Hertil benyttes empiri, der består af observation, observationsinterviews og et semistruktureret interview med Selina Juul, stifter af organisationen “Stop Spild af Mad”.

Rema 1000 har et ønske om, at mindske madspildet hos den danske forbruger samt hos dem selv, som detailkæde. For at kickstarte dette, indgik de et samarbejde med organisationen “Stop Spild af Mad”. Dette har Rema 1000 gjort siden 2008, med kampagnen “Meget Mindre Madspild”, der gennem forskellige tiltag, opfordrer kunden til mindre madspild.

I analysen konkluderes det, at det kan være problematisk at ændre forbrugervaner. Rema 1000’s opgave består i, at interpellere forbrugerne således, at de genkender egne holdninger i Rema 1000’s kampagne “Meget Mindre Madspild”, hvilket gør, at forbrugerne anvender Rema 1000’s initiativer. Gennem vores observationsinterviews fandt vi ud af, at forbrugerne ønsker at anvende tiltagene til mindre madspild, og i flere tilfælde anvendes disse tiltag. Kunderne gav udtryk for, at de tænker over kampagnens indvirkning og at de selv har fokus på, hvor meget mad de spilder. Ved at Rema 1000 har åbnet forbrugernes øjne ift. madspildsproblematikken, har de sociale systemer ændret sig. Der er derfor sket en ændring i forbrugernes vaner, da de handler mere bevidst.
Den flydende modernitet beskriver et samfund, hvor forbrugerne handler ubevidst. Ifølge vores undersøgelser kan det ses, at forbrugerne er på vej væk fra denne tendens. Dette kan være på grund af påvirkningen fra style-koblerne, der dikterer hvad der er oppe i tiden. I dag er der en tendens, hvor style-koblerne fokuserer på at mindske madspildet. I diskussionsafsnittet konkluderes der, at det er svært at se, om madspildsfokusset er en vedvarende tendens.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider56
VejledereHanne Themsen

Emneord

  • madspild
  • forbrug
  • Rema 1000
  • forbrugere
  • forbrugervaner
  • interpellation
  • socio-tekniske systemer
  • Bauman
  • Giddens
  • Althusser