Religion og resocialisering - Islams indfyldelse på de indsattes identitet

Tea Christensen, Sif Petersen, Mathias Kristiansen, Anders Andersen & Christel Laudrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt forsøger at forstå, hvorvidt religion i danske lukkede fængsler, kan være med til at påvirke den indsatte med muslimsk baggrunds identitet. Udgangspunktet er at undersøge hvordan fængslet som institution, kan påvirke den indsatte. Denne forståelse forsøges først og fremmest opnået ved at benytte Foucaults og Goffmans teorier om fængslet. Disse teorier leder frem til brugen af prisoniseringsteori, som modstiller sig, at resocialisering i fængsler er mulig. Efterfølgende vil det blive analyseret, hvilke resocialiserings tiltag Kriminalforsorgen udbyder i forbindelse med at uddanne og danne de indsatte, med vægt på elementer som uddannelse, arbejde og behandling. Muslimer identificerer sig dog først og fremmest gennem religionen, hvilket kan medføre, at Kriminalforsorgens tiltag ikke vil kunne hjælpe dem. Dette leder til at undersøge hvorvidt religion, samt en religiøs omvendelse ifølge Rambo, kan være en resocialisering i relation til Berger og Luckmanns teori om alternation. Imamens funktion vil ligeledes ekspliciteres i forhold til den religiøse omvendelse, i det han kan være med til at præsentere den indsatte med muslimsk baggrund for islam. Projektet konkluderer, at mødet med religion vil kunne fungere som en resocialisering af den indsatte, i kraft af alternation, men konverteringen vil ikke nødvendigvis være en resocialisering i Kriminalforsorgens øjne.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2012
VejledereWulf-Andersen Trine

Emneord

  • Resocialisering
  • Islam
  • Religion
  • Fængsler