Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår

John Sorth-Olsen & Lotte Juul Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract In this project, we have explored the challenges high school students in mathematics at level B may have when solving simple algebraic equations. We investigated whether an intervention of limited duration can help a student from an instrumental understanding of equation solution to a relational understanding. We consider a selected student from a mathematics B class. We investigate whether it is possible to plan an intervention program. The planning and analysis of the intervention builds upon Duval's theory of shift in register and Sfards three phases to achieve a structural understanding of a concept like equations. We learn that a longer intervention is needed if all aspects of the equation solution for simple equation in one unknown must be included. But it should be feasible – especially if it is taken into account which kind of registers the students benefits the most from. Resumé I dette projekt har vi undersøgt, hvilke udfordringer gymnasieelever med matematik på B-niveau kan have i forbindelse med løsning af simple algebraiske ligninger. Vi har undersøgt, om en intervention af begrænset omfang kan hjælpe en elev fra en instrumentel forståelse af ligningsløsning til en relationel forståelse. Med eksempel i en udvalgt elev fra et matematik B hold undersøger vi, om det lader sig gøre at planlægge et interventionsforløb. Forløbet bygger på, og analyseres med udgangspunkt i, Duvals teori om registerskift og Sfards tre faser til at opnå en strukturel forståelse af et begreb som ligningsbegrebet. Vi erfarer, at det kræver en længere proces, hvis alle aspekter i ligningsløsning for enkelt førstegradsligning med en ubekendt skal inkluderes. Men man kan nå et langt stykke af vejen, specielt når der inddrages flere registre, og der tages højde for hvilke registre eleven drager mest nytte af.

UddannelserMatematik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jan. 2014
VejledereMogens Allan Niss

Emneord

  • Ligningsløsning
  • matematikundervisning i gymnasiet