Rekruttering i restaurationsbranchen

Laura Lund-Hansen, Sofie Bender & Anna Valvik Andersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvordan virksomheder tiltrækker motiverede medarbejdere. Vi er derfor interesseret i at undersøge, hvordan fem udvalgte virksomheder gør brug af jobopslag og promoveringsvideoer til at tiltrække individer til at søge pågældende job.
I dag er der krav om, at individer skal kunne være fleksible og omstillingsparate i mange aspekter, herunder arbejdslivet. Projektet eksaminerer i hvilken grad og hvornår, virksomheder opstiller disse krav, samt hvilke konsekvenser det kan have på individet.
For at besvare problemformuleringen, er der undersøgt udvalgte jobbeskrivelser gennem dokumentanalyse, som benyttes til at undersøge hvad virksomhederne appellerer til. Analysen er udarbejdet ved hjælp af teorier af Maslow, Boltanski, Thévenot og Chiapello, Sennett samt magtteori. Teorierne i samspil bruges til, at vurdere og diskutere de udvalgte virksomheders grad af det paradoks der opstilles omkring krav til fleksibilitet på arbejdspladsen.
Det diskuteres hvorvidt det er problematisk for individet, at skulle være fleksibel. Den direkte magt bruges til at opstille et løsningsforslag, som indebærer at virksomhederne har mulighed for at mindske kravene til medarbejderne, og dermed begrænse risiko for stress.
Ved hjælp af ovenstående teorier og indsamlede empiri, har vores undersøgelse konkluderet, at de udvalgte virksomheders måde at tiltrække medarbejdere på, er gennem opfyldelse af menneskets generelle behov og mulighed for at opnå storhed gennem de definerede verdener. Dette kan altså have både positive og negative konsekvenser for mennesket.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider45
VejlederePelle Korsbæk Sørensen

Emneord

  • Rekruttering
  • Arbejdsliv
  • Fleksibilitet
  • Luc Boltanski
  • Richard Sennett
  • Abraham M. Maslow
  • Restaurationsbranchen