Regulering af stamceller i midgut i forhold til funktionen af Hippo pathway

Susanne Enig, Yunas Khan Ali, Niclas Helge Ulla Nilsson, Charlotte Jørgensen, Isabella Maria Thorsø Nielsen & Camilla Holm Veie

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Følgende projekt omhandler regulering af stamceller i forhold til Hippo pathway’s funktioner. For at undersøge
dette benyttes der Drosophila Melanogaster. Drosophila bruges som model for mennesker, grundet den
korte levetid og store lighed. Derudover kan Drosophila nemt opbevares, manipuleres og studeres, mens
modeller på mennesker er for dyre, og vil tage for lang tid. Ydermere er man, grundet etiske årsager, begyndt
at gå væk fra dyreforsøg som blandt andet muse – og kaninforsøg. Alligevel skal der dog tages højde for
ligheder samt forskelle mellem Drosophila og mennesket både patofysiologisk og fysiologisk.
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvor vidt der kan påvises en sammenhæng mellem vækst af
stamceller i forhold til alderen, samt en manipulation af Hippo pathway. Hypotesen er at når Hippo pathway
hæmmes, vil der ske en større vækst af stamceller i tarmen. Mennesker og Drosophila har mange ligheder,
hvilket kan ses i Hippo pathwayen, der kontrollerer celle proliferation, apoptose og celle differentiering.
I dette projekt vil der gennemføres et gen eksperiment og et alders eksperiment, hvor der specifikt kigges på
stamcelle proliferation i midgut. Formålet med alders eksperimentet er at undersøge, om alder har en effekt
på mængden af stamceller i Drosophila midgut. Ifølge hypotesen bør der være en større mængde stamceller
i Drosophila midgut, grundet at der hyppigere sker fejl i den mitotiske deling som følge af alderen. I gen
eksperimentet vil det undersøges om hvorvidt, en ændring i Hippo pathwayen vil lede til en øget mængde
stamceller.
Til slut vil projektet belyse, hvordan Hippo pathway og tarmsystemet kan blive relateret mellem mennesket
og Drosophila. Resultater og eksperiment vanskeligheder vil blive analyseret og diskuteret.
Nøgleord: Drosophila, Hippo pathway, stamceller, alders eksperiment, gen eksperiment, UAS/Gal4, transgen

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider77
VejledereMorten Erik Møller

Emneord

  • Drosophila
  • Hippo pathway
  • Stamceller
  • Alderseksperiment
  • Gen eksperiment
  • UAS/Gal4
  • transgen