Regulering af Elektroniksektoren

Thomas Krøner

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Elektrisk og elektronisk udstyr giver gennem de forskellige livscyklusfaser anledning til væsentlige problemer for miljøet. De største problemer opstår fordi affald fra elektriske og elektroniske produkter ikke indsamles og behandles, men derimod ender på affaldsforbrænding og lossepladser i EU. EU har ved flere reguleringstiltag søgt at begrænse miljøbelastningerne fra Elektrisk og elektronisk udstyr. Tiltagene giver en effekt, men ikke i den grad der synes at være nødvendig. Specialet arbejder således ud fra følgende problemformulering: Hvilke yderligere reguleringstiltag kan der specielt fra EU gennemføres for at sikre en reduktion af miljøbelastningerne fra EEE? Specialet ser på den nuværende EU regulering af elektrisk og elektronisk udstyr og vurderer effektiviteten af de enkelte reguleringsinitiativer. Dernæst undersøger specialet miljøbelastningerne af EEE ud fra et livscyklusperspektiv. Miljøbelastningerne fra produktion, brug og bortskaffelse giver anledning til tre former for miljøbelastning. Energiforbrug i brugsfasen, tab af ikke fornyelige ressourcer i bortskaffelsesfasen samt udledning af problematiske stoffer og materialer i bortskaffelsesfasen. De forskellige miljøbelastninger stiller forskellige krav til reguleringen. I analysen vurderes hvilke reguleringstiltag der kan sikre en yderligere reduktion af miljøbelastningen fra EEE. Højere indsamlingskrav i WEEE-direktivet samt pant på EEE er de oplagte reguleringstiltag for at reducere tab af ikke fornyelige ressourcer og udledning af problematiske stoffer og materialer i bortskaffelsesfasen. Dernæst peger specialet på et kollektivt EPR-system med prisdifferentiering, som det mest oplagte reguleringstiltag rettet mod produktionsfasen af EEE, for dermed at begrænse anvendelsen af problematiske stoffer og materialer i fremstilling af EEE.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 aug. 2007
VejledereOle Erik Hansen & Bent Søndergård

Emneord

 • Affald
 • Elektronikaffald
 • Regulering
 • Producentansvar
 • Elektronisk udstyr
 • Elektronik
 • WEEE direktiv
 • Elektroniksektoren
 • EPR
 • Elskrot
 • RoHS direktiv
 • Miljøbelastning