Regional energiplanlægning i Danmark

Anders Mika Dalegård, Camilla Hay, Nicolai Kipp & Malene Nissen Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Danmark og EU står overfor en række udfordringer på energiområdet, blandt andet internationale forpligtigelser som følge af Kyoto-protokollen og usikkerhed omkring den fremtidige forsyningssikkerhed. En øget udbredelse af vedvarende energi er en del af løsningen på disse udfordringer. Derfor undersøger nærværende projekt, hvordan et planlægningssystem for energiområdet skal udformes for at muliggøre, at vedvarende energi kan udgøre en langt større andel af den samlede danske energiproduktion, end det er tilfældet i dag. Det opstillede planlægningssystem tager udgangspunkt i, at både energiproduktionen og de anvendte ressourcer skal være regionalt betingede for derved at opnå den mest optimale udnyttelse af både ressourcer og produktion. Desuden varetager både amter og kommuner allerede planlægningsopgaver, som er oplagte at inddrage i energimæssige sammenhænge, hvilket gør det regionale niveau til et oplagt udgangspunkt. For at konkretisere forholdene og mulighederne for en omstilling tages der udgangspunkt i energisituationen i Vestsjællands Amt. Der er en lang række barrierer forbundet med implementeringen af vedvarende energi i det eksisterende energisystem. Det er disse barrierer, der skal reduceres, for at vedvarende energi kan få en mere betydningsfuld andel i det samlede energisystem. For at vedvarende energi kan komme til at udgøre en større andel af den danske energiproduktion, kræver det langsigtet planlægning, som skal varetages af aktører, der i forvejen arbejder med planlægningsopgaver. Det opstillede planlægningssystem skaber således et samspil mellem de regionale myndigheder og de systemansvarlige virksomheder, som skal fungere som en drivkraft for den fremtidige udbygning af vedvarende energi.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereJan Andersen & Tyge Kjær