Refugee Camps - Exclusionary or inclusionary?

Stine Delfs Krarup Møller Larsen, Søren Vilhelmsen, Thor Kjer-Kristiansen & Cenia Guldstrand

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Den dominerende akademiske litteratur omkring flygtningepolitik og faciliteringen af flygtningecentre er ekskluderende. Dette frembringer et interessant spørgsmål omkring, hvordan denne tendens reflekterer den faktiske facilitering af flygtningecentre.

På grund af denne opgaves begrænsninger i tid og omfang, har det ikke været muligt at kigge på hele verdens flygtningecentre. I stedet er tre lande udvalgt som cases for at lave en grundig analyse og gå i dybden med visse aspekter, som findes relevant for at definere flygtningepolitik og facilitering af flygtningecentre - som værende enten ekskluderende eller inkluderende. De tre udvalgte case-lande er Jordan, Grækenland og Ungarn, fordi de har mange ting til fælles og samtidig, virker de forskellige omkring deres tilgange til flygtningepolitik.

For at kunne afgøre hvilke karaktertræk der definerer de to tilgange, er teoretikerne Michel Agier og Rose Jaji brugt til at forklare de ekskluderende metoder, hvor Alexander Betts og Paul Collier frembringer et forslag til en mere inkluderende fremgangsmåde overfor flygtningepolitik.

Endvidere er Gerard Delantys model ‘the dimensions of European borders’ brugt til at forstå grænse-politikkerne og som inspiration for at udvikle en ny model, der kan illustrere forskelligehederne mellem ekskluderende og inkluderende flygtningepolitikker.  

Projektet konkluderer, at den dominerende tendens inden for ekskluderende teorier reflekterer de faktiske facilitatorer af flygtningelejrene i de tre udvalgte cases. Selvom casene adskiller sig fra hinanden, i forhold til deres praktiske implementering af ekskluderende metoder, udgør de ekskluderende metoder langt størstedelen af landenes tilgang til flygtningepolitik. Ungarn og Grækenland er stærkt inspirerede af ekskludering, imens Jordan skiller sig ud ved at være fokuseret på de inkluderende fremgangsmåder. Der er dog tegn på, at udviklingen er ved at ændre sig fra inkluderende til ekskluderende metoder.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider73
VejledereSteve Niva

Emneord

 • Flygtninge
 • ekskluderende
 • inkluderende
 • flygtningepolitik
 • Jordan
 • Grækenland
 • Ungarn
 • Michel Agier
 • Rose Jaji
 • Alexander Betts
 • Paul Collier
 • Gerard Delanty
 • 1951 Konventionen
 • Dublin Systemet
 • Asylansøger
 • Flygtningecenter
 • Flygtningelejr
 • Detentionscenter
 • Lokalitet
 • Mobilitet
 • Immobilitet
 • Struktur
 • Tidsaspekt
 • Komparativ analyse