Reflektion over diskrimination af personer med fedme: Reflections of discrimination of obese people

Adam Brandt Overbye, Andreas Møller-Nybye, Jimmy René Lysell, Jonathan Bunch-Nielsen, Martin Knudsholt, Peter Winther Commerou & Phoivos Apollon Papanikolaou

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Fedme er et voksende problem ikke kun i den vestlige verden men også i udviklingslande. Problemet har nået det punkt, hvor det kan kaldes en epidemi. I takt med udbredelsen af fedme er et interessant spørgsmål opstået med hensyn til forskelsbehandlingen af personer med fedme. I hvilken grad er denne forskelsbehandling diskriminerende eller legitim? Der forelægger ingen dokumentation for diskrimination af fedme, men der er dokumentation for fordomme mod personer med fedme. I denne rapport vil der blive analyseret hvilke årsager der fører til udvikling af fedme herunder arvelige og miljømæssige faktorer. Derudover vil begreberne generel forskelsbehandling og skønhedsidealer undersøges, samt hvordan disse er opstået og forandret gennem tiden. På denne baggrund vil der reflekteres over legitimiteten af at diskriminere personer med fedme. Udviklingen af fedme skyldes både gener, miljø og livsstil. Heritabilitets estimater antyder at generne er langt den største faktor i udviklingen af fedme. Dog kan eksplosionen i antallet af personer med fedme de seneste årtier ikke forklares på baggrund af ændring i generne. Forskelsbehandling ligger dybt i alle organismer, da alle ikke er ens og lige gode til alt. Forskelsbehandling opstår på baggrund af den instinktive naturlige og seksuelle selektion. En entydig konklusion er ikke mulig på baggrund af den nuværende viden med hensyn til heritabilitet og individets evne til selv at træffe frie valg. Abstract Obesity is an increasing problem, not only in the western world but also in the developing countries. The problem has evolved to a point to which it can be defined as an epidemic. Concurrently with the spread of obesity an interesting question have arisen regarding differential treatment of obese persons. To what extend is the differential treatment discrimination or legitimate? There is no present documentation of discrimination of obesity, but there is documentation of bias towards people with obesity. Throughout this report the causes of developing obesity will be analyzed, including hereditary and environmental factors. Furthermore, the concepts of general differential treatment and ideals of beauty, and how these have evolved through time, will be studied. On the basis of this, reflections on the legitimacy of discrimination of obese people will be made. The development of obesity is caused by genes, environment and lifestyle. Estimates of heritability suggest that genes are the greatest factor in development of obesity. Yet the increased number of people with obesity cannot be explained by the genetic change through the latest decades. Differential treatment exists deeply in all organisms, when all people are not alike. Differential treatment arises of the basis of the instinctive, natural and sexual selection. A precise conclusion is not possible on the basis of the current knowledge according to heritability and the free will of individuals.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2008

Emneord

  • Obesity
  • Fordomme
  • Discrimination
  • Fedme
  • Diskrimination
  • Bias