Red Barnet Ungdom - strukturer i en frivillig organisation: Save The Children Youth - structures in a volentary organisation

Jes Pettersson, Anders Haarløv, Peter Rafn Hauge, Mia Schlichting & Nicolai Storgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

”Red Barnet Ungdom – Strukturer i en frivillig organisation” er en organisatorisk analyse af en frivillig organisation. Hovedfokus har i denne sammenhæng været anlagt på at afdække de organisatoriske problemstillinger som Red Barnet Ungdom er konfronteret med. Her har opmærksomheden i særlig grad været rettet mod de organisatoriske strukturer og den strategiske målsætning. Endvidere er samfundsudviklingens mulige indflydelse på førnævnte faktorer også blevet inddraget i den organisatoriske analyse af Red Barnet Ungdom. Opgavens empiriske grundlag udgøres af en række kvalitative interviews som er udarbejdet med afsæt Steinar Kvale’s interviewmetode. Videnskabsteoretisk er der blevet anvendt en kritisk realistisk indfaldsvinkel og den retroduktive metode har i denne sammenhæng udgjort den primære fremgangsmåde.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • frivillighed
  • organisation