Reality i senmoderniteten

Anna Bølling-Ladegaard, Cammilla Toft Hansen, Signe Aabling-Thomsen, Nina Lorentsen, Karoline Thalbitzer, Molly Thornhill & Mathilde Vistisen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet ønsker vi at undersøge, hvilke funktioner reality-tv har for individet i den senmoderne mediekultur. Indledningsvist benyttes Jostein Gripsrud til at beskrive mediehistorien, hvilket således danner en ydre historisk ramme for vores undersøgelse. Ligeledes benyttes forskerne Stig Hjarvard og Anne Jerslevs beskrivelser af reality-genren til at definere dette fænomen. Projektet tager yderligere afsæt i Anthony Giddens, Zygmunt Bauman og Axel Honneths teoretiske perspektiver. Disse skildrer aktuelle samfundsmæssige tendenser i det senmoderne samfund og dets betydning for individet. Afsluttende diskuteres konsekvenserne for individet af det samfund som det skitseres ud fra Giddens, Bauman og Honneth og reality-tv’s rolle heri. Undersøgelsen viser at reality-tv kan siges at have en anerkendende og selvudviklende funktion for seeren i det senmoderne samfund.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2013
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • Reality
  • Bauman
  • Honneth
  • Senmodernitet
  • Giddens