REAL UTOPIAS? - an exploration on how to make change

Ida Dalsgaard Nicolaisen, Christian Freese Hansen, Madara Heidemane-Bormane, Christiane Pedersen Luk & William Nketia Von-Haffe

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt er at undersøge hvordan samfundsmæssig forandringer kan opstå,
og hvilke nuværende strukturer i samfundet der inspirerer mennesker til at efterstræbe disse
forandringer. Projektet tager sit udgangspunkt i begrebet Real Utopias udviklet af den
marxistiske sociolog Erik Olin Wright, som danner grundlaget for projektets teoretiske
fremgangsmåde. Begrebet dækker over sociale bevægelser som søger at realisere “utopiske”
forestillinger om fremtiden gennem realistiske delmål. Med afsæt i dette vil en kvalitativ
dokumentanalyse af udgøre det metodiske værktøj til at bearbejde empirisk materiale fra
henholdsvis The Venus Project og Auroville, som begge er sociale projekter der efterstræber
samfundsmæssig forandring. Projektets ontologiske grundforståelse er inspireret af den
amerikanske professor Donna Haraway, som udfordrer individualistiske og dualistiske
tankemønstre som præger nutidige samfund. Med Haraways ontologi og Wrights
begrebsunivers vil projektet kulminere i en analyse og diskussion af, hvorvidt The Venus Project
og Auroville kan siges at praktisere Wrights begreb om real utopia. Til sidst vil det konkluderes,
at begge empiriske eksempler indeholder elementer fra dette begreb, men at de er forskellige
på afgørende vis. The Venus Project indebærer Jacque Frescos vision af et bæredygtigt
samfund, hvor jordens ressourcer bliver ligeligt fordelt mellem mennesker ud fra jordens
kapacitet til at reproducere disse ressourcer. Fresco anvender naturvidenskabelig retorik til at
argumenter for, at hans vision vil være den rationelle forandringsproces at efterstræbe. Auroville
projektet indeholder samme vision om miljømæssig bæredygtighed, men bliver praktiseret
gennem gensidig interesse mellem mennesker for eksperimentering med alternative måder at
føre samfund på.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato26 maj 2019
VejledereMante Vertelyte

Emneord

  • utopia
  • The Venus Project
  • Auroville
  • change
  • capitalism
  • real utopia
  • Donna Haraway
  • Erik Olin Wright
  • making kin