REACH og Farve- og Lakbranchen : Et studie af brancheforeningen FDLF's muligheder for at styrke udviklingen af renere produkter

Søren Eusebius Jakobsen, Jesper Lauridsen & Kristina Buus Madsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet behandler følgende problemformuleringen: Hvordan kan brancheforeningen FDLF, på baggrund af REACH, agere således at udviklingen af renere produkter i den danske farve- og lakbranche kan styrkes? Den danske farve- og lakbranche er den branche i Danmark, der anvender flest problematiske kemikalier i deres produktion, hvorfor der er behov for en indsats der kan styrke udviklingen af renere produkter uden problematiske stoffer. Udvikling af renere produkter i farve- og lakbranchen begrænses af en række økonomiske, teknologiske og vidensmæssige barrierer, der udmønter sig i manglende efterspørgsel på miljøvenlige farve- og lakprodukter, manglende konkurrence på produkternes miljøperformance, manglende udbud af miljøvenlige råvarer, samt manglende viden om råvarernes og råvarernes indholdsstoffers miljø- og sundhedseffekter. EU-kommissionen forbereder ny europæisk kemikalielovgivning, der skal erstatte den nuværende kemikalieregulering, der ikke har været i stand til at beskytte miljø og borgernes sundhed tilstrækkeligt. Med den nye kemikalielov REACH vil den danske farveog lakbranche stå i en ny regulativ situation, og danske farve- og lakproducenter vil som downstream-brugere være tvunget til at forholde sig til deres anvendelse af problematiske indholdsstoffer i farve- og lakprodukterne. REACH vil påvirke udviklingen af renere produkter i den danske farve- og lakbranche ved, at udbuddet af råvarer vil ændres på grund af autorisationsproceduren. De mest problematiske stoffer vil udgå af markedet, mens andre vil udgå af økonomiske årsager. REACH vil også betyde, at farve- og lakproducenterne får adgang til øget viden om stoffernes effekter på miljø og sundhed. REACH vil dermed på en række områder kunne nedbryde nogle af barriererne for udvikling af renere produkter. Dette kræver dog, at der bliver iværksat initiativer, der kan sikre, at potentialerne i REACH bliver udnyttet affarve- og lakproducenterne. Den danske farve- og lakbranche har således mulighed for at styrke udviklingen af renere produkter ved at udnytte potentialerne i REACH og handle kollektivt gennem selvregulering, vidensformidling, og igangsættelse af initiativer og værktøjer, der kan hjælpe farve- og lakproducenterne til at udvikle renere produkter, og som samtidig kan være med til at nedbryde barriererne for udvikling af renere produkter i branchen. FDLF bør udvikle en prioriteret branchestrategi for udvikling af renere produkter, og udvikle værktøjer som producenter, kunder og myndigheder kan anvende til at prioritere indsatsen mod problematiske stoffer, og sammenligne råvarer og produkters miljø- og sundhedseffekt. FDFL's kollektive handlemuligheder overfor udvikling af renere produkter begrænses dog af, at medlemmerne er konkurrerende virksomheder og interne brancheregler om ikke at markedsføre og sammen ligne produkter på miljø. Hvis FDLF skal styrke udviklingen af renere produkter, kræver det derfor en holdningsændring i FDLF.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004
VejledereInger Stauning & Jesper Holm