Re-design af Nørrebrogade

Emil Alenius Boserup, Mia Barløse Andersen, Mie Bjørn Nielsen, Thea Krøyer, Anna Westergaard & Kathrine Person Breindahl

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I oktober 2008 vedtog Københavns Kommune, at Nørrebrogade skulle lukkes for alt gennemkørende biltrafik. Projektet, fremlagt som værende et løbende forsøg over tre måneder, blev forlænget til et år. Det er nu besluttet, at forsøget gøres permanent og det endelige resultat forventes færdiggjort i foråret 2010. Ud fra dette tiltag forstår vi, at der er et generelt problem indenfor byplanlægning, hvor der ikke tages tilstrækkelig hensyn til brugernes adfærd i byrummet. Hertil mener vi, at der ikke fokuseres tilstrækkeligt på de mobilitetssociologiske aspekter, der bør medregnes i planlægningsprocessen. Yderligere viser det sig, at en bilbaseret gade, som Nørrebrogade, ikke bliver ikke-bilbaseret ved blot at fjerne bilerne. Derfor er en radikal ændring nødvendig. Netop disse problematikker danner grundlaget for projektet. Bilen har indtil nu haft den dominerende rolle for den generelle forståelse af Nørrebrogade. Dermed har tiltaget skabt et tomrum i den generelle opfattelse af gaden. Netop dette tomrum både muliggør og fremtvinger en nytænkning af gaden, hvilket danner grundlag for vores formål med projektet at re-designe Nørrebrogade, så det fremmer den ønskede mobilitetsadfærd. Vi har valgt at give et klart overblik over bl.a. den generelle trafik- og byplanlægning, bilens stigende dominans i bybilledet og mobilitetssociologi, som en fyldestgørende baggrund for at forstå vores endelige udformning af gaden.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato22 dec. 2009
VejledereMichael Haldrup

Emneord

  • Adfærdsmobilitet
  • Byplanlægning