Rationalerne bag de geografiske placeringer af vidensbaserede virksomheder i Danmark

Miriam Lerkenfeld Smith, Jon Gudmann Jensen, Maria Nymann Jensen, Ann Cecilie Nielsen & Maja Yoon Fabech

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet handler om danske vidensvirksomheders rationaler bag den geografiske placering af disses afdelinger i Danmark. Dette belyses af to teorier, omhandlende den kreative klasse og kompetenceklynger, udarbejdet af henholdsvis Richard Florida og Michael Porter begge amerikanske teoretikere. Med et udgangspunkt i den kritiske realisme foretages selvstændigt bearbejdelse af allerede eksisterende empirisk materiale, i form af to rapporter der behandler den kreative klasses geografiske placering og kompetence klynger i en dansk kontekst. Hertil skal to casestudier i form af kvalitative interview, danne referenceramme til projektets analyse. I analysen skal teori og empiri i sammenspil give svar på hvilke rationaler og overvejelser, der ligger bag virksomheders geografiske placering ud fra kvalitative interview med virksomhederne Siemens Business Services og ISC Rådgivende Ingeniører.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • kompetenceklynger
  • Richard Florida
  • geografisk placering
  • den kreative klasse
  • ISC Rådgivende Ingeniører
  • Clusters
  • Michael Porter
  • viden
  • Siemens Business Services
  • virksomhed