Rasmus Paludan og medierne: En undersøgelse af traditionelle journalisters udfordring med Rasmus Paludan samt den politiske satires bidrag til debatten

Freja Meiltoft Ovesen, Marie Schlütter Vilen, Katrine Nørgaard Schouboe, Gry Brus Madsen & Luna Uhrskov Jacobsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt beskæftiger vi os med en række problemstillinger inden for politik, satire og journalistik. Omkring det danske folketingsvalg i 2019 var der forskellige forsøg på at afdæk-ke formanden for det politiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, og hans politik. Vi undersø-ger, hvor de journalistiske traditioner kommer til kort i håndteringen af Paludan, og hvad po-litisk satire kan bidrage med i den forbindelse. Vi beskæftiger os med den fiktive karakter Kir-sten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholms interview med Rasmus Paludan i det satiriske nyheds-program ’Den Korte Radioavis’ for at undersøge, hvordan dette interview adskiller sig fra al-mindelig journalistik. Vi omtaler Kirsten Birgit ved fornavn i resten af projektet. ‘Den Korte Radioavis’ kombinerer journalistisk formidling og politisk satire med Kirsten Birgit i front. Vores interesse ligger i at undersøge, hvad der sker med det politiske interview, når en fiktiv karakter tager rollen som journalist i et satirisk format.
Vi analyserer og diskuterer på den baggrund, hvad dette særlige interview kan bidrage med i forhold til journalistikkens håndtering af politikere som Rasmus Paludan. Ud fra disse pro-blemstillinger har vi udarbejdet følgende problemformulering:

Hvad karakteriserer Rasmus Paludan som politiker, og hvilke udfordringer møder traditionelle journalister i interviews med ham? Hvad kan Kirsten Birgits metoder i interviewet i ‘Den Korte Radioavis’ bidrage med i forhold til journalistikkens måde at håndtere Paludan på, og hvordan adskiller de sig fra de eksisterende normer inden for politisk journalistik?

For at besvare problemformuleringen inddrager vi yderligere to interviews med Paludan fra DR1 og TV2. Vi redegør først for vores cases og Paludan som politiker. Dernæst inddrager vi nogle internationale forskningsartikler, der undersøger journalisters og mediers udfordringer med nogle af de politiske karakterer, der er dukket op inden for de seneste år såsom Donald Trump i USA. Disse forskningsartikler danner ramme for vores undersøgelse i en internatio-nal sammenhæng og afdækker en bestemt type politiker (jf. afsnit 5), hvis retorik adskiller sig fra den almene politiske debat.

Vi diskuterer videnskabsteorien og metoden i vores projekt i kapitel 6. Dernæst gennemgår vi den teori, der danner både forståelsesramme og afsæt for vores analyse af interviewene på DR1 og TV2 samt vores hovedcase, nemlig interviewet i ’Den Korte Radioavis’. Teorien samt dens relevans for vores projekt fremgår af kapitel 7. Dernæst forbinder vi vores metode og teori i vores analyse, hvor vi også holder Kirsten Birgits interview op mod de to interviews på DR1 og TV2. Analysen er således en firedelt gennemgang af 1) Rasmus Paludan som politiker, 2) hans kollision med traditionelle journalister, 3) placering af Kirsten Birgits interview i krydsfeltet mellem journalistik og satire og 4) Kirsten Birgits håndtering af Rasmus Paludan. Denne analyse findes i kapitel 8. Endelig diskuterer vi resultaterne af analysen i kapitel 9 og konkluderer på vores problemformulering i kapitel 10.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider66
VejledereJesper Knudsen

Emneord

  • Rasmus Paludan
  • Kirsten Birgit Shiøtz Kretz Hørsholm
  • Den Korte Radioavis
  • Radio24syv
  • Journalistik
  • Satire
  • Politik
  • Medier