Rap as a Means of Communication - A case study of RAPOLITICS' rap-workshop as a medium of the teaching campaign 'Stemplet', and its effects on sixth grade students at Husum School

Manus Bell

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette bachelorprojekt omhandler brugen af rap som kommunikationsform i forbindelse med undervisning af børn og unge. Dette gøres I form af et casestudie som undersøger hvilken effekt organisationen RAPOLITICS’ ’Stemplet rap-workshop har på sjette klasses elever på Husum Skole. Denne workshop agere som led og én af mange kanaler for Københavns Kommunes ’Stemplet’ campagne som har som mål at nedbryde myter og bekæmpe diskrimination. Formålet ved projektet er at måle effekten på eleverne og finde ud af i hvor høj grad denne effekt stemmer overens med dén effekt som Københavns Kommune ønsker at opnå igennem ’Stemplet’ campagnen.
Projektet præsenterer forskning og empirisk data for at svare på, hvorvidt den intentionelle effekt af undervisningskampagnen 'Stemplet' er i overensstemmelse med den faktiske effekt af en RAPOLITICS rap-workshop på Husum Skole. Jeg lokaliserer den intentionelle effekt af ’Stemplet’ kampagnen samt hvilken effekt er tiltænkt ved brug af RAPOLITICS’ rap-workshop. Jeg undersøger hvordan denne effekt er forsøgt opnået igennem workshoppen, og til sidst måler jeg effekten af workshoppen på elever på Husum Skole. Ved hjælp af kommunikationsteori analyserer kampagnedesignet for at forstå begrundelsen for at bruge rap- workshoppen som et medium. Jeg gennemfører en semiotisk analyse af en 'Stemplet' rap-workshop afholdt på Husum Skole for at forstå, hvordan afsenderens tilsigtede effekt forsøges opnået. Derudover har jeg udarbejdet en receptionsanalyse baseret på et fokusgruppeinterview med syv elever, som deltog i workshoppen, for at lokalisere hvilken reel effekt workshoppen har haft på dem for at kunne sammenligne dette med den tilsigtede effekt formuleret af afsenderen. Til sidst diskuterer jeg resultaterne af mine analyser og sammenligner dette med officielle dokumenter vedrørende ’Stemplet’ campagnen for at konkludere i hvor høj grad effekten målt på eleverne stemmer overens med den intentionelle effekt af ’Stemplet’ campagnen som formuleret af Københavns Kommune.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider65
VejledereLene Palsbro

Emneord

  • Rap
  • Kommunikation
  • Undervisning
  • Hip Hop
  • Rap som kommunikation
  • Manus Bell
  • RAPOLITICS
  • Rap og politik
  • Fordomme
  • Diskrimination