Radikaliseringens Virkeligheder

Christina Nykjær Nielsen, Louise Damkjær, Mona Fedders Prag & Caroline Charlotte Boas Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan individets relationer kan skabe en forståelse for fæno-menet islamistisk radikalisering ud fra en kvalitativ narrativ fortælling. Denne fremgangs-måde har til formål at undersøge, hvordan individet fremstiller sig selv i interviewsituatio-nen, og hvordan selvkonstruktionen af individet kan anskues derigennem. Emnet undersø-ges ved brug af socialkonstruktivistiske teorier af hhv. Jerome S. Bruner og Kenneth J. Gergen, hvorfra en forståelse af individet vil blive skabt ud fra dets fortælling og relatio-nelle tilblivelse. Der bliver ligeledes i projektet fremhævet, hvorledes denne undersøgelse kan bidrage i den offentlige aktuelle debat om den islamistiske radikaliserings udbredelse samt forebyggelse.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 maj 2015
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • Bachelor projekt i psykologi
  • Relationel tilblivelse
  • Radikalisering
  • Kenneth J. Gergen
  • Socialkonstruktivistisk
  • Narrativ fortælling
  • Socialkonstruktivisme
  • Jerome S. Bruner