Rødderne og Grobunden - Diskurser om borgerinddragelse i projektet Mobile Træer

Nina Marie Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport på Plan, By og Proces tager udgangspunkt i diskurserne om borgerinddragelse, i projektet Mobile Træer. Mobile Træer er et projekt under Miljøpunktet Indre By-Christianshavn og Indre By Lokaludvalg. Det teoretiske perspektiv er konfliktorienteret, med udgangspunkt i den kritiske diskursanalyse hos Norman Fairclough og den rumlige triade (Henri Lefebvre). Der diskuteres hvorvidt en begreb som borgerinddragelse tillægges forskellige sociale praksisser hos henholdsvis borgerne og planlæggerne, herunder hvordan dette må anskues som en planlægningskonflikt.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato8 maj 2012
VejledereJonas Egmose & Lasse Martin Koefoed

Emneord

  • Borgerinddragelse
  • Henri Lefebvre
  • Kritisk diskurskursanalyse, Norman Fairclough