QSAR-modeller som grundlag for miljøregulering

Morten Brorson-Hansen, Louise B Hansen, Tommy B Aabye & Sune Bach

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet tager udgangspunkt i EU-Kommissionens forslag til ny kemikalielovgivning, REACH og ser på den foreslåede og den mulige anvendelse af QSAR-modeller heri. Dette gøres ud fra problemformuleringen: I hvilken grad kan QSAR bidrage til at sikre evaluering af stofferne underlagt REACH og hvilke kriterier skal modellerne opfylde for at kunne benyttes reguleringsmæssigt Erfaringerne fra den nuværende brug af QSAR diskuteres i sammenhæng med modellernes muligheder. QSAR-modellernes karakteristika vurderes ud fra de videnskabelige og reguleringsmæssige krav, og endvidere evalueres sammenhænge, samt modsætninger, imellem forventningerne til modellerne. De nuværende evalueringskriterier vurderes udfra hvordan de opfylder deres funktion. I forbindelse med REACH er projektets fokus på testkravene i det nuværende forslag. Disse gennemgås og effekten af QSAR herpå estimeres. Endelig gives i projektet et eksempel på vurderingskriterier, hvor disse er konkretiseret til specifikke regulatoriske formål i REACH. Konklusionen er, at QSAR-modellers anvendelse i REACH kan forbedres i forhold til det nuværende forslag. Hverken anvendelsen eller valideringsprocesserne er endnu fastlagt, men afhænger af de videre forhandlinger. En begrænsende faktor i disse forhandlinger er det manglende regulatoriske grundlag for evaluering af modellerne. Der er tegn på at sådanne krav er ved at blive udviklet, men de tidligere forsøg har været domineret af metodemæssige krav, uden vurdering af krav til pålidelighed. English abstract The project is based on the European Commission’s proposal for a new chemical regulation: REACH, and investigates the proposed use of QSAR-modelling. The main thesis of the project is: To what extent can QSAR contribute to the evaluation of the substances regulated by REACH and what are the criteria that the model must fulfil to be used for regulation purposes? The experiences from the current use of QSAR are discussed in connection with the possibilities of the models. The QSAR-models are discussed on the basis of scientific and regulatory demands, and the connections and oppositions between the two are assessed. Furthermore the used evaluation criteria and how they fulfil their purpose has been evaluated. With regard to REACH, the focus of the project is on the test requirements in the current proposal. The test requirements are presented and the effect that QSAR has on them is estimated. Finally, an example on evaluation criteria’s based upon the specific regulatory demands of REACH, is given. The conclusion is, that the use of QSAR models in REACH can be improved from the current proposal. But neither the use nor the validation criteria’s have been decided yet, and depend on the future negotiations. A limiting factor fore the use is the lack of regulatory decision framework. There are indications of such demands being developed, but the previous attempts have been dominated by methodological demands, without estimates of demands on reliability.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereBørge Klemmensen

Emneord

  • REACH
  • Regulering
  • Modeller
  • Kemikalier
  • Testkrav
  • QSAR
  • Risikovurdering