Publikumsudvikling: - kunst for alle

Britt Christensen, Maiya Ruben Hansen, Line Westi Haman, Louise Toft Madsen, Sandra Cecilie Klit & Sofie My Van Dijk Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dag i det senmoderne samfund står de offentligt støttede kulturinstitutioner overfor særlige udfordringer, da de fra Kulturministeriet bliver pålagt at udføre publikumsudvikling, dvs. være socialt inkluderende og brugerinddragende, samtidig med at de skal producere og fremvise kunst af højeste kvalitet. Vi analyserer via en ’bricolage-metode’, hvordan Det Kongelige Teater og ARKEN forsøger at opfylde eller overkomme disse krav i en globaliseret og fragmenteret virkelighed, hvor den autonome og klassiske scene- og billedkunst synes at fylde mindre i folks æstetiserede hverdag. Derefter diskuterer vi forskellige aspekter og udfordringer ved publikumsudvikling, for derefter selv at udvikle et publikumsudviklende koncept via idégenereringsmetoder. Det konkluderes, at publikumsudvikling er en nødvendighed i dag, men at det skal gøres i balance med respekten for den autonome kunsts rolle i samfundet.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jun. 2012

Emneord

  • Publikumsudvikling