Psykologisk baseret risikovurdering af Virtual Reality: Konsekvenser ved Virtual Reality

Pelle Schlebaum, Emma Maya Alma Weitzmann van't Veen, Thomas Holck Høeg-Petersen & Johannes Riis

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Virtual Reality (VR) har potentiale til at blive det store teknologiske gennembrud blandt en lang række områder. Et gennembrud som på mange måder ser ud til at kunne sammenlignes med introduktionen af smartphonen i vores samfund. Skulle dette blive tilfældet vil det højst sandsynligt resultere i en lignende indflydelse på vores samfund, en ændring i hvordan vi lever vores liv som individer så vel som en del af vores samfund.
Vi føler at ved at opnå en forståelse for hvordan denne indflydelse kunne påvirke vores samfund på forhånd, vil det være muligt bedre at imødekomme eventuelle negative forandringer.
Vores projekt søger derfor at undersøge hvordan VR teknologien fungerer, hvordan vi som mennesker opfatter verden, og hvordan denne opfattelse påvirker og bliver påvirket af hvorledes vi opfatter de virtuelle miljøer VR giver mulighed for at skabe.
Derudover forsøger projektet at kortlægge de potentielle muligheder og risici VR repræsenterer for vores samfund.
Med henblik på at forstå hvordan mennesker opfatter verden, og på den måde forstå hvordan vi som mennesker opfatter et virtuelt miljø, har vi redegjort for psykologiske teorier af en række teoretikere, heriblandt Merleau-Ponty og James J. Gibson.
For at opnå en forståelse af de måder VR kan bruges har vi gennemgået en række cases der demonstrerer teknologien i brug indenfor psykologien.
Endelig har vi med denne viden ved hånden, underbygget af perceptionsteori og en supplerende viden om hvorledes lignende teknologier såsom smartphonen har påvirket vores samfund, har vi opstillet en bedømmelse af de muligheder og konsekvenser VR kan bringe i fremtiden. Dette giver en mulighed for bedre at være forberedt på disse i fremtiden.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato22 dec. 2016
Antal sider54
VejledereTine Jensen

Emneord

  • Virtual Reality
  • VR
  • Psykologi
  • Økologisk perceptionspsykologi
  • Kropsfænomenologi
  • Teknologiafhængighed
  • Gibson
  • Merleau-Ponty
  • Sherry Turkle
  • Beslutningsteori