Psykologien mellem kultur og natur: - en diskussoin af psykologiens historie, metoder og genstand

Thomas Alexander Hoelgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt argumenterer jeg for, at psykologiens genstand, det psykiske, kan begribes som både subjekt og som objekt, og at den eksisterende metodepluralisme i psykologien er en forudsætning for dette. I dag fordeler humanpsykologien sig på flere specialområder og retninger, og jeg skildrer i store træk den historiske baggrund for denne opdeling. Jeg hævder, at der er problemer i at betragte de kulturorienterede tilgange som videnskabelige, fordi deres teorier om det psykiske ikke kan afprøves empirisk. På den anden side fremhæver jeg begrænsningerne ved en naturvidenskabelig undersøgelse af det psykiske, fordi den mangler det subjektive menings- og identifikationspotentiale, der gør det muligt at relatere det videnskabelige sprog til en subjektivt erfaret virkelighed og livssammenhæng.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • psykologiens videnskabelighed
  • videnskabsteori; intentionalitet; psykologiens historie, psykologiens genstandsproblem, epistemologi, psykofysiske problem, metoder i psykologien, erkendelsesteori, beskrivelsesdualisme; psykens niveauer