Psykisk sårbare unge og deres oplevelse af hverdagen

Rikke Josefine Åsbjerg Klitgård, Isabella From Merenländer Sørensen, Areeba Sahar Akbar, Emilie Marie Kristiansen & Mette Jacobsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt


Problemfelt: Antallet af diagnosticerede unge som er psykisk sårbare er steget markant de seneste 15-20 år. Det som tidligere er blevet opfattet som almene menneskelige problemer, bliver nu patologiseret. Som et modspil til patologiseringen, finder vi det centralt at undersøge psykisk sårbare unges egne oplevelser af deres hverdagsliv.
Teorier: For at undersøge dette gør vi brug af Anders Petersens fortolkning af ‘Præstationssamfundet’, Center for Ungdomsforsknings (Cefu) ‘360 graders hverdagslivsperspektiv’ samt Aaron Antonovsky’s teori omhandlende ‘Oplevelse Af Sammenhæng’ (OAS) og ‘Den salutogenetiske tilgang’.
Metode: Hertil har vi anvendt semistrukturerede livsverdensinterviews som metode, hvor vi har foretaget fem interviews med psykisk sårbare unge i alderen 22-30 år. Dertil har vi benyttet os af en hermeneutisk og fænomenologisk tilgang.
Konklusion: Det konkluderes, at præstationssamfundet har en betydning for de psykisk sårbare unge i form af, at de unge oplever krav og forventninger, som de ikke føler, de kan leve op til. De psykisk sårbare unges OAS og placering på kontinuet mellem godt helbred og dårligt helbred ses derved at være ustabil og varierende, hvilket afhænger af, hvilken livsarena de befinder sig i. Hermed bevæger de psykisk sårbare unge sig på kontinuet, og kan dermed ikke kun anses som værende syge.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2016
Antal sider152
VejledereAnne Birgitte Brus

Emneord

  • Psykisk sårbarhed
  • Unge
  • OAS
  • Præstationssamfund
  • Center for Ungdomsforskning
  • Hverdagslivsperspektiv
  • Mentally vulnerable young people